Đặc điểm địa hóa - khoáng vật các nguyên tố quý - hiếm trong các kiểu quặng đồng Tây Bắc Việt Nam

Authors

  • Nguyễn Văn Nhân
  • Nguyễn Thị Hoàng Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11495

Abstract

Geochemical - Mineralogical Characteristics of Rare - Precious Elements of Coppel ore Types in Northwestem Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nhân, N. V., & Hà, N. T. H. (2004). Đặc điểm địa hóa - khoáng vật các nguyên tố quý - hiếm trong các kiểu quặng đồng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 319–324. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11495

Issue

Section

Articles