NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

Authors

  • Nguyễn Kim Vinh Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/911

Abstract

Ở đây đã nêu những đặc điểm chính của biến động mực nước biển trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện đại, thực trạng biến đổi mực nước biển ở một số vùng biển Thế giới. Phân tích vai trò của các quá trình chính tham gia vào biến động mực nước biển. Thực hiện nghiên cứu cụ thể (case study) cho vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa). Kết quả tính toán và phân tích chuỗi số liệu mực nước từng giờ tại Nha Trang, từ 1976 đến 2008, cho thấy xu thế biến đổi mực nước biển với chu kì 5,7 năm. Từ 1976 đến 1992 mực nước trung bình có xu thế giảm và từ 1993 đến 2008 - tăng. Áp dụng phương pháp lọc Xo-filter, IOC, để xác định thành phần biến đổi không triều của mực nước biển. Gió mùa có vai trò chủ đạo trong biến đổi không triều của mực nước biển. Kết quả tính toán và nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn nhất định.

Summary: The main characteristics of sea level variation in the condition of present climate change and the real situation of sea level variation in different marine areas are noted. The roles of the main processes participating in variation of the sea level are analyzed. The case study is applied to Nha Trang Bay (Khanh Hoa province). The analysis of the series of hourly sea level data from 1976 to 2008 showed that the sea level changes with the period of 5.7 years. The tendency of the average sea level is that from 1976 to 1992 decreased and from 1993 to 2008 increased. The Xo-filter (IOC, 1985) is applied to define the non-tidal component of the sea level variation. The monsoon plays the main role in forming of the non-tidal component of sea level variation in this area. It is noted that the results of calculation and research have accepted scientific and practice values.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Vinh, N. K. (2012). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(2), 31–43. https://doi.org/10.15625/1859-3097/911

Issue

Section

Articles