SPECIES COMPOSITION, DISTRIBUTION AND RELATIONSHIP BETWEEN GOBY COMMUNITIES AND ENVIROMENTAL FACTORS AND HABITATS IN DOWNSTREAM AREA OF THU BON RIVER, QUANG NAM PROVINCE

Tran Thi Phuong Thao, Nguyen Van Long
Author affiliations

Authors

  • Tran Thi Phuong Thao Management Board of Cham islands Marine Protected Area
  • Nguyen Van Long Institute of Oceanography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8997

Keywords:

Goby fishes, enviromental factors, downstream area of Thu Bon river.

Abstract

The study was conducted at three sites representing large variation in gradient of salinity from very low (Thanh Ha) to medium (Cam Nam) and high (Cam Thanh) in rainy (12/2015) and dry seasons (6/2016) in downstream area of Thu Bon river. At each site, goby species were sampled with traps and measurements of enviromental factors (pH, temperature, salinity, dissolved oxygen) and habitats (cover of freshwater weeds-grass, nypa palm-seagrass, sand-mud, mud-sand) were conducted at the 3 sites mentioned above. A total of 14 species belonging to 2 families Gobiidae (8 species) and Eleotridae (6 species) were recorded in rainy and dry seasons, in which the brackishwater site (Cam Thanh) supported the higher number of species (12 species) compared to the transitional site (Cam Nam: 6 species) and the freshwater site (Thanh Ha: 10 species). Results of annalyzing canonical correspondence between goby communities and the enviromental factors and habitats indicate that the distribution of goby community was mainly influenced by pH, salinity, dissolved oxygen and benthic cover of freshwater seaweeds-grass.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Hữu Đại, Donald Macintosh, 2008. Hiện trạng tài nguyên đất ngập nước (chủ yếu là dừa nước) ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) và vấn đề quản lý, bảo vệ, phục hồi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 8(4), 51-66.

Nguyễn Viết Tích, 2009. Khảo sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Quảng Nam. Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam. 160 tr.

Nguyễn Nhật Thi, 2000. Động vật chí Việt Nam, 2. Cá biển, phân bộ cá Bống - Gobioidei. Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Fishbaseonline (www.fishbase.org).

Ter Braak, C. J., 1986. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis.

Ecology, 67(5), 1167-1179.

Vũ Thị Phương Anh, Võ Văn Phú, 2010. Thành phần loài cá ở hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Sinh học, 32(2), 12-20.

Nam, N. T., Huyen, N. T., and Huan, N. X., 2012. Composition of fish species at Cua Dai estuary, Vu Gia-Thu Bon river system, Quang Nam province. Journal of Science, Natural Science and Technology, VNU,

Hanoi, 28(2S), 25-33.

Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Thị Thu Thảo, Bùi Thị Ngọc Nở, Võ Văn Quang, 2015. Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(1), 55-60.

Lê Thị Vinh, Võ Trần Tuấn Linh, Phạm Hữu Tâm và Nguyễn Hồng Thu, 2016. Hiện trạng chất lượng nước ở Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, 22.

Downloads

Published

30-06-2018

How to Cite

Thao, T. T. P., & Long, N. V. (2018). SPECIES COMPOSITION, DISTRIBUTION AND RELATIONSHIP BETWEEN GOBY COMMUNITIES AND ENVIROMENTAL FACTORS AND HABITATS IN DOWNSTREAM AREA OF THU BON RIVER, QUANG NAM PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(2), 161–165. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8997

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>