BIODEGRADATION OF ORGANIC MATTER IN CAI RIVER MOUTH - NHA TRANG

Authors

  • Phan Minh Thụ Principal Researcher of Institute of Oceanography
  • Ton Nu My Nga Faculty of Aquaculture, Nha Trang University

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/1/8860

Keywords:

Biodegradation, organic matter, self-purification, BOD, Cai river mouth - Nha Trang.

Abstract

To assess characteristics of organic matter biodegradation of waters at Cai river mouth - Nha Trang, the maximum ratio, half-saturation constant, decay ratio constant and half-time of organic matter biodegradation were estimated. Based on the experiment results with water at Cai mouth in dry season of 2013 & 2015 at high tide and low tide, and solution of Michaelis & Menten function in the case of BODn by least squares method, the paper indicated that organic matter biodegradation presented the local and specific characteristics and by slightly impacted by tidal systems in river mouth. The organic matter in Cai mouth was degraded easily and its origin was mainly from spontaneous waste or domestic waste.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Phan Minh Thụ, Principal Researcher of Institute of Oceanography

Marine Ecology

References

Suess, E., 1980. Particulate organic carbon flux in the oceans-surface productivity and oxygen utilization. Nature, 288(5788), 260-263.

Hedges, J. I., and Keil, R. G., 1995. Sedimentary organic matter preservation: an assessment and speculative synthesis. Marine chemistry, 49(2-3), 81-115.

Hedges, J. I., Keil, R. G., and Benner, R., 1997. What happens to terrestrial organic matter in the ocean?. Organic geochemistry, 27(5-6), 195-212.

Middelburg, J. J., and Meysman, F. J., 2007. Burial at sea. Science, 316(5829), 1294-1295.

Phan Minh Thụ, Tôn Nữ Mỹ Nga, 2016. Lượng hóa nguồn thải vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 1, 54-61.

Gotovtsev, A. V., 2010. Modification of the Streeter-Phelps system with the aim to account for the feedback between dissolved oxygen concentration and organic matter oxidation rate. Water Resources, 37(2), 245-251.

Gotovtsev, A. V., Danilov-Danilyan, V. I., and Nikanorov, A. M., 2012. BOD monitoring problems. Water Resources, 39(5), 546-555.

Menten, L., and Michaelis, M. I., 1913. Die kinetik der invertinwirkung. Biochem Z, 49, 333-369.

Nguyễn Tác An, Lê Lan Hương, Phan Minh Thụ, 1999. Sơ bộ đánh giá khả năng tự làm sạch ở vực nước ven bờ Nha Trang. Tuyển tập nghiên cứu biển, 9, 123-136.

Nguyễn Hữu Huân, Hồ Hải Sâm, Phan Minh Thụ, 2001. Động học quá trình sinh hoá tiêu thụ oxy trong nước vùng cửa sông Cái (Nha Trang). Tuyển tập báo cáo khoa học: Hội nghị khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”, Nha Trang, 19-22/9/2000. 287-294.

Phan Minh Thụ, Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Thị Miền, 2014. Đánh giá mức độ phân rã hữu cơ sinh học ở Cửa Bé - Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, số 2, 57-61.

Phan Minh Thụ, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Phạm Thị Phương Thảo, 2016. Biến động chất lượng nước vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 16(2), 144-150.

Linh, V. T. T., Kiem, D. T., Ngoc, P. H., Phu, L. H., Tam, P. H., and Vinh, L. T., 2015. Coastal Sea Water Quality of Nha Trang Bay, Khanh Hoa, Viet Nam. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 5, 123-130.

Phạm Hữu Tâm, Lê Thị Vinh, Dương trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh, 2013. Diễn biến chất lượng môi trường nước tại các bãi tắm ven bờ vịnh Nha Trang. Tuyển tập nghiên cứu biển, 19, 72-79.

Lại Thị Lương, 2012. Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập Báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XV. Tr. 270-275.

APHA, 2012. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 21st Edition ed. American Public Health Association, Washington, D.C.

Arndt, S., Jørgensen, B. B., LaRowe, D. E., Middelburg, J. J., Pancost, R. D., and Regnier, P., 2013. Quantifying the degradation of organic matter in marine sediments: a review and synthesis. Earth-Science Reviews, 123, 53-86.

Gotovtsev, A. V., Danilov-Danil’yan, V. I., Nikanorov, A. M., 2010. BOD: The Understanding, Calculation, and Application. Metody Otsenki Sootvetstviya, 9, 10-15.

Leonov, A. V., 1974. Generalization, typification and kinetic analysis of the biochemical consumption of oxygen curves based on BOD-experiments. Oceanologia (Oceanology), 14, 82-87.

Phan Minh Thụ, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Kim Hạnh, Lê Trần Dũng, Hoàng Trung Du, Phạm Thị Miền, Lê Trọng Dũng, Võ Hải Thi, Trần Thị Minh Huệ, Nguyễn Hữu Hải, 2016. Đặc điểm phân rã sinh học chất hữu cơ ở các vực nước ven bờ thành phố Nha Trang Tuyển tập nghiên cứu biển, 22, 73-82.

Downloads

Published

21-06-2018

Issue

Section

Articles