GEOMORPHOLOGY AND NATURAL HAZARD IN THE COASTAL ZONE OF THACH HAN RIVER MOUTH

Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung, Nguyen Van Dung
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Cong Quan Institute of Geological Sciences, VAST Graduate University of Science and Technology, VAST
  • Pham Van Hung Institute of Geological Sciences, VAST
  • Nguyen Van Dung Institute of Geography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/1/8831

Keywords:

Geomorphology, coastal zone of rive mouth, Thach Han river.

Abstract

Study on the geomorphological features, landform changes and correlated natural hazardous events was based on analyzing available literature and data. The coastal landform of Thach Han river mouth is a result from fluvial, fluvial - marine and marine accumulation along with local tectonic activities during Pliocene - Quaternary. During Pliocene - Pleistocene, western uplift and eastern subsidence movements were forming the types of landforms such as hills, erosion and abrasion terraces and accumulated plains of fluvial and fluvial - marine sediments. From early to middle Holocene, subsidence movements and fluvial, fluvial - marine and marine accumulation formed 4 types of accumulated plains as follows: Fluvial - marine plain in the central part, marine plains extending to the north and south of the studied area. From late Holocene to present, differentiated tectonic movements and fluvial and fluvial - marine accumulation have formed 6 types of different landforms (fluvial, lacustrine, marshy and marine origins ...etc.). Morphodynamic processes including erosion and sedimentation are natural hazards which cause damage to economy and people's life in the coatal zone of Thach Han river mouth. The erosion has been scattered along the banks of the Thach Han and Cam Lo rivers, at Gio Viet, Gio Mai, Trieu Giang, Ai Tu, and coastal erosion occurred north of Cua Viet.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Lê Đức An và nnk., 2007. Địa mạo và địa chất tỉnh Quảng Trị. Bộ sách chuyên khảo Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Trị. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Lê Văn Ân, 2004. Động lực hình thái bờ biển hai tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và định hướng khai thác sử dụng. Luận án Tiến sĩ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đào Đình Châm, 2012. Nghiên cứu diễn biến vùng cửa sông Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị phục vụ thoát lũ và giao thông thủy. Luận án Tiến sĩ địa lý, Đại học Quốc gia Hà Nội. 150tr.

Nguyễn Văn Cư và Phạm Huy Tiến, 2003. Sạt lở bờ biển miền Trung Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Cư, 2000. Một số nhận định về tai biến tự nhiên (lũ lụt, sạt lở bờ biển, hoang mạc hoá) ở các tỉnh miền Trung và kiến nghị các giải pháp khắcphục, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Quân, 2016. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động và tai biến xói lở bờ biển vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 38(1), 132-143.

Trần Hữu Tuyên, 2003. Nghiên cứu quá trình bồi tụ, xói lở ở đới ven biển Bình Trị Thiên và các kiến nghị các giải pháp phòng chống. Luận án Tiến sĩ Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Nguyễn Thế Thôn, 1994. Chuyển động tân kiến tạo và hiện đại của dải ven biển và ven bờ từ Móng Cái đến Cửa Hội. Tạp chí Địa Chất, Loạt A, số 223, Tr. 1-6.

Đặng Văn Bào, Cát Nguyên Hùng, 1994. Dấu ấn các mực nước biển Pleistocen muộn trên giải đồng bằng ven biển Huế - Quảng Ngãi. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 16(2), 67-70.

Vũ Văn Phái, 1996. Địa mạo khu bờ biển hiện đại Trung Bộ Việt Nam. Luận án Phó iến sĩ Địa lý - Địa chất, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Downloads

Published

21-06-2018

How to Cite

Quan, N. C., Hung, P. V., & Dung, N. V. (2018). GEOMORPHOLOGY AND NATURAL HAZARD IN THE COASTAL ZONE OF THACH HAN RIVER MOUTH. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(1), 27–38. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/1/8831

Issue

Section

Articles