CALCULATING STORM SURGES FOR MARINE SPATIAL PLANNING IN PHU QUOC - CON DAO AREA USING DELFT3D MODEL

Nguyen Hong Lan, Vu Van Lan
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Hong Lan Journal of Marine Science and Technology
  • Vu Van Lan Khoa Khoa học biển và Hải đảo-Trường đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/3/8656

Keywords:

Storm surges, long waves.

Abstract

The result of evaluating and assessing storm surge in Phu Quoc - Con Dao area using a hydraulic model Delft3D is presented in this paper. The data of the storms were collected from the latest data and storm scenarios were simulated based on a model of the typical storm. The results were shown in the partial map of storm surge in the study area which will serve the marine spatial planning and development in Phu Quoc - Con Dao area.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Hồng Lân, Plink, N. L., Kasharski, 2003. Phương pháp tính dao động mực nước biển trong Quản lý tổng hợp vùng ven bờ - Đánh giá rủi ro do ngập nước vùng ven bờ. Tuyển tập các công trình khoa học - Dao động mực nước biển. Trường Quốc gia KTTV. LB Nga. (Tiếng Nga).

Nguyễn Hồng Lân, Plink, N. L., 2005. Sử dụng mô hình số trị trong hệ toạ độ cong tính nước dâng do bão tại Biển Đông Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học - Dao động mực nước biển. Trường Quốc gia KTTV. LB Nga. (Tiếng Nga).

Nguyễn Hồng Lân., Plink, N. L., 2005. Mô hình số trị tính nước dâng do bão và sóng thần tại Biển Đông Việt Nam. Tạp chí các công trình khoa học - Các khoa học lý thuyết. Tập I. Trường Quốc gia KTTV. LB Nga. (Tiếng Nga).

WL Delft Hydraulics, 1999. Delft3D Use manual. Delft, The Netherlands.

TT KTTV Biển, 2009. Sổ tay tra cứu các đặc trưng KTTV thềm lục địa Việt Nam. Nxb. Nông Nghiệp, Hà Nội.

Downloads

Published

31-08-2016

How to Cite

Lan, N. H., & Lan, V. V. (2016). CALCULATING STORM SURGES FOR MARINE SPATIAL PLANNING IN PHU QUOC - CON DAO AREA USING DELFT3D MODEL. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 16(3), 275–282. https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/3/8656

Issue

Section

Articles