EXPERIMENTAL STUDY ON LOAD - DAMPING EFFECTS OF THE STRUCTURES IN UNDERWATER SHOCK WAVES IN TRUONG SA ARCHIPELAGO

Authors

  • Vu Dinh Loi "Hocvien Kythuat Quansu, Hanoi"
  • To Duc Tho Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học Viện Kỹ thuật quân sự
  • Nguyen Tuong Lai Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học Viện Kỹ thuật quân sự
  • Le Anh Tuan Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học Viện Kỹ thuật quân sự
  • Nguyen Cong Nghi Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học Viện Kỹ thuật quân sự

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/4925

Keywords:

Damping, underwater explosions, shock waves, explosive experiments, Truong Sa, ...

Abstract

Research on the problem of load damping of the structures under the effect of shock waves in environment generally and in water particularly is important and necessary for military structures and buildings of inhabitants. If properly designed and having solution to reduce the effects of the blast wave, general structures will be increased markedly and reduce ability of being destroyed. One of the solutions to reduce the effects of the blast wave is to glue layers of material having capable of absorbing blast waves onto the structures. The theoretical and empirical studies are currently less pronounced due to many different reasons. This paper presents modeling and experimental results from the underwater explosion topic KC09.06/11-15 in Truong Sa archipelago to determine the damping effect of the structure modeling is designed with layers of featured material on  its surface.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Vu Dinh Loi, "Hocvien Kythuat Quansu, Hanoi"

Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt

References

Cole, R. H., 1965. Underwater explosions. Dover Publications, New York.

Vũ Văn Thành, Tô Giang Lam. Giải pháp sửa chữa và gia cường khẩn cấp để đảm bảo giao thông cho nhịp 6 cầu Châu Ổ, Km 1.036+275 QL1A, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN1859-459X. Số 3-2013. Tr. 40-48.

Olenko. L. P., Schechter B. I., 2002. Vật lý nổ. Nxb. Tư liệu vật lý và toán học quốc gia, Moscow. (Tiếng Nga).

Hồ Sĩ Giao, Đàm Trọng Thắng, Lê Văn Quyển, Hoàng Tuấn Chung, 2010. Nổ hóa học, lý thuyết và thực tiễn. Nxb. KH & KT.

Vũ Đình Lợi, Tô Đức Thọ, Lê Anh Tuấn, Phạm Công Nghị, 6/2014. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm nổ trong vùng nước nông tại khu vực Trường Sa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Tập 2. Cơ học vật rắn biến dạng, Hà Nội.

Xalamakhin Т. М., 1967. Giáo trình hướng dẫn giải lý thuyết va đập nổ. Nxb. Matxcơva. (Tiếng Nga).

Downloads

Published

31-03-2015

How to Cite

Loi, V. D., Tho, T. D., Lai, N. T., Tuan, L. A., & Nghi, N. C. (2015). EXPERIMENTAL STUDY ON LOAD - DAMPING EFFECTS OF THE STRUCTURES IN UNDERWATER SHOCK WAVES IN TRUONG SA ARCHIPELAGO. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(1), 98–104. https://doi.org/10.15625/1859-3097/4925

Issue

Section

Articles