Effect of tide to storm surge in Do Son coastal zone, Hai Phong

Nguyen Thanh Co, Dinh Van Manh, Nguyen Van Moi
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Thanh Co Institute of Mechanics, VAST, Vietnam
  • Dinh Van Manh Institute of Mechanics, VAST, Vietnam
  • Nguyen Van Moi Institute of Mechanics, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15784

Keywords:

Tide, storm surge, Do Son, TSIM11 model.

Abstract

The magnitude of storm surge depends on many factors: The intensity, direction, and speed of the storm, coastal topography, tidal height, etc. This paper presents the study results of the influence of tide on storm surge in Do Son coatal zone, Hai Phong City, based on the calculating results of storm surge in cases tidal and non-tidal storms landed into this coastal area from 1951 to 2020. The numerical model is used to calculate storm surge in this study is the TSIM11 model. This model can calculate wave, tide and storm surge and it was constructed by the Institute of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. The numerical model has been calibrated and validated using measurement data from stations in the study area.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/emergencies/factsheet/vi/index.html, accessed April 25, 2016. http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/emergencies/factsheet/vi/index.html, accessed April 25, 2016.">

Nguyễn Bá Thủy, 2017. Ảnh hưởng của thủy triều và sóng tới nước dâng bão tại ven biển Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 673, 36–42.

Chester P. Jelesnianski, 1992. Sea, Lake, and Overland Surges from Hurricanes. Techniques Development Laboratory Office of Systems Development National Weather Service, NOAA.

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html, accessed March 28, 2021. http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html, accessed March 28, 2021.">

Nguyễn Thanh Cơ và Đinh Văn Mạnh, 2018. Các đặc trưng bão và nước dâng do bão ở các vùng bờ nước ta. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 18(1), 1–9.

Đinh Văn Mạnh (chủ biên), 2018. Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Lưu Trí Anh, 2018. Xây dựng mô hình trường gió trong bão và ứng dụng mô hình mô phỏng cơn bão Fritz. Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật, 96–102.

T. Fujita, 1952. Pressure distribution within typhoon. Geophysical Magazine, 23, 437–451.

Đinh Văn Mạnh, 2010. Mô hình tổng hợp tính đồng thời sóng biển nước dâng và thủy triều trong vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập các công trình cơ học thủy khí toàn quốc 2009, 303–315.

Đinh Văn Mạnh, 2010. Mô hình số trị dự bão nước dâng do bão vùng ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học, Công nghệ Dự báo và phục vụ dự báo KTTV, 91–101.

Downloads

Published

31-03-2022

How to Cite

Nguyen, T. C., Dinh, V. M., & Nguyen, V. M. (2022). Effect of tide to storm surge in Do Son coastal zone, Hai Phong. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 21(4), 471–480. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15784

Issue

Section

Articles