TRAO ĐỔI: VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN “ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ” ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN SỐ 3 TẬP 10 NĂM 2010

Authors

  • Nguyen Van Pho Journal of marine science and technology Vietnam Academy of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/4/13666

Keywords:

Độ tin cậy tổng thể, kết cấu công trình biển, tiêu chuẩn thiết kế.

Abstract

Mục đích của bài viết này là chỉ ra rằng phương pháp tính “Độ tin cậy tổng thể” trong bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số 3 Tập 10 (2010) chỉ là một đề xuất, chưa được chứng minh. Tác giả bài báo đã sử dụng định lý nhân xác suất để chứng minh một mệnh đề, trong đó không thỏa mãn giả thiết về sự xuất hiện đồng thời của hai sự kiện ngẫu nhiên bền và mỏi. Ngoài ra bài viết này còn chỉ ra việc đánh giá an toàn của công trình bằng “Độ tin cậy tổng thể” là không hợp lý. Vì vậy, theo ý kiến tác giả bài viết, kết quả nghiên cứu về “Độ tin cậy tổng thể” nêu trên không thể áp dụng trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng, đặc biệt là vào các lĩnh vực liên quan đến chủ quyền Quốc gia như các công trình biển, đảo.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Phạm Khắc Hùng, 2010. Xây dựng điều kiện bền mở rộng để xác định độ tin cậy tổng thể đánh giá an toàn của kết cấu công trình Biển cố định bằng thép, áp dụng cho điều kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Biển, 10(3), 15–32.

Thái Bình Dương, Bùi Quốc Thắng, 2008. Lý thuyết xác suất và thống kế toán. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Gnedenko, B. V., 1976. The Theory of Probability. Mir Publishers Moscow.

Phạm Khắc Hùng, 2012. Thông tin về kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước về công trình Biển nước sâu KC09.15/06–10. Tạp chí Khoa học và Công nghệ xây dựng Đại học Xây dựng số 11/2/2012.

Bolotin, V. V., 1969. Statistical methods in structural mechanics. Holden-Day.

Phạm Văn Khôi, 1997. Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài Biển. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.

Bolotin, V. V., 1982. Methods of the Theory of Probability and the Theory of Reliability in Structural Analysis. Strooizdat, Moscow.

Downloads

Published

2019-03-15

Issue

Section

Articles