Ảnh hưởng của nguồn nhiệt và sự phụ thuộc nhiệt độ đến đối lưu trong kênh của chất lỏng quy luật mũ

Vu Duy Quang, Nguyen Que

Abstract


NoneDOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10275 Display counter: Abstract : 32 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1990 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn