Vol 45, No 2 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Tổng hợp và cấu trúc của một vài hợp chất chứa dị vòng 1,2,4-triazol dẫn xuất của safrol
Phạm Văn Hoan, Nguyễn Hữu Đĩnh 131
Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen trên xúc tác MCM-22 biến tính
Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng 136
Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng santopren đến tính chất của vật liệu polyme blend trên cơ sở cao su tự nhiên/polypropylen/santopren
Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân 142
Tổng hợp bột hiđroxyapatit kích thước nano bằng phương pháp kết tủa hóa học
Đào Quốc Hương, Phan Thị Ngọc Bích 147
Ba ancaloit khung indol từ cây trang nam (Kopsia pitardii Merr.)
Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Quyết Chiến 152
Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ một số aryloxiaxetylhiđrazon của carvon
Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Lê Văn Hiến, Nguyễn Thị Hoài Thu 156
Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa C2H6, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCHF2 và CHF2CHF2 với H2O
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Thị Minh Huệ 162
Ảnh hưởng của canxi đến phản ứng metan hóa CO trên hệ xúc tác NiO/Al2O3
Nguyễn Mạnh Huấn, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung 169
Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin thơm)platin (II)
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Vũ Quang Như, Nguyễn Hữu Đĩnh 176
Nghiên cứu thành phần hóa học cây xàng dùng cambốt (Arnicratea cambodiana (Pierre) N. Hall.), họ cây gối (Celastranceae)
Vũ Đình Hoàng, Đào Thị Tố Uyên, Phạm Gia Điền 181
So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel NiAl và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí NO bằng C3H8
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi 184
Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa 6-axetyl-5-hidroxi-4-metylcumarin và 6-axetyl-7- hidroxi-4-metylcumarin
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Vinh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đức Chỉnh 189
Xác định thành phần của phức chất triphenylphosphin oxit-ytri từ môi trường axit nitric
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm 195
Chọn lựa một hướng đi trong nghiên cứu tổng hợp Oseltamivir (Tamiflu(R)) ở Việt Nam
Nguyễn Quyết Chiến 199
Vai trò trợ tương hợp của TH1 có khối lượng phân tử phù hợp với một số hệ blend trên cơ sở cao su thiên nhiên
Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng, Trần Vĩnh Diệu 207
Cyclic voltammetry study on the reduction of nitrate and nitrite on a copper electrod
Nguyen Viet Thinh, Nguyen Thi Phuong Thoa, Le Quoc Hung 213
Pinoresinol and 3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxyflavanone from the fruits of Silybum marianum (L.) Gaertn
Trinh Thi Diep, Phan Van Kiem, Nguyen Thuong Dong, Nguyen Huu Tung, Bui Thi Bang, Chau Van Minh, Alessandra Braca 219
Study on the pathways of the reaction of ketenyl radicals and nitrogen dioxide (HCCO+NO2)
Lam Ngoc Thiem, Mai Thu Hien, Nguyen Thanh Lam, Shaun A. Carl, Nguyen Minh Tho 223
Nitrile glucoside, flavonol glucoside and polyphenolic acids from Ehretia dentata Courch
Trinh Thi Thuy, Nguyen Huy Cuong, Tran Van Sung 228
Contribution to the study on chemical constituents of Hedyotis auricularia L., (Rubiaceae)
Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Kim Phi Phung, Pham Dinh Hung 233
Chemical constituents of Zizyphus sativa Gaertn fruits. Part III - Alkaloids.
Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Van Sung, Nobert Arnold, L. Wessjohann 237
Electrochemical DNA sensor for label-free soybean transgenic detection
Phuong Dinh Tam, Nguyen Hai Binh, Mai Anh Tuan, Nguyen Duc Chien 241
Synthesis and characterization of MCM-41 containing CeO2
Pham Anh Son, Nguyen Din Bang, Ngo Sy Luong 245
Study on synthesis of some new derivatives of Malloapelta B isolated from Mallotus apelta
Nguyen Hoai Nam, Nguyen Huu Tung, Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Phan Van Kiem 250
Dinuclear complexes of copper and silver with quinine
Nguyen Thanh Hong, Bui Trong Dat 255
Futher study on chemical constituents and biological activities of Alpinia conchigera Griff. (Zingiberaceae)
Le Huyen Tram, Phan Minh Giang, Phan Tong Son 260


ISSN: 0866-7144