Vol 27, No 2 (2005)

Table of Contents

Articles

TUỔI ĐẲNG THỜI Sm/Nd ĐÁ SIÊU MAFIC TRONG ĐỚI XIẾT TRƯỢT SÔNG HỒNG VÀ Ý NGHĨ ĐỊA ĐỘNG LỰC PDF
Nguyễn Văn Vượng, BENT HANSEN, KLAUS WEMMER, Tạ Trọng Thắng, Mai Hồng Chương 97-102
ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung 103-114
GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN PDF
Phan Lưu Anh, Hoàng Việt Hằng 115-122
PHÂN TÍCH ĐỊA ĐỘNG LỰC TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT BỀ MẶT (LŨ, LŨ QUÉT VÙNG BẮC TRUNG BỘ) PDF
Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách 123-132
CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG PDF
Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản 133-141
XÁC ĐỊNH CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG ĐỆ TỨ - HIỆN ĐẠI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM THEO DỊCH CHUYỂN ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA MẠO CẤU TRÚC PDF
Nguyễn Thế Thôn, Trần Văn Thắng 142-149
VỀ ĐÁ VÔI TRẮNG KHU VỰC LỤC YÊN - YÊN BÁI PDF
Nguyễn Phương 150-154
CÁC ĐỨT GÃY Á KINH TUYẾN HOẠT ĐỘNG TRONG PLIOCEN - ĐỆ TỨ TẠI ĐÔNG BẮC VIỆT NAM PDF
Hạ Văn Hải
MẶT SAN BẰNG TRÊN CAO NGUYÊN KON PLÔNG, NHỮNG NHẬN THỨC BAN ĐẦU PDF
Lê Đức An, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn 163-168
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM PDF
Nguyễn Ngọc Thúy, Vũ Văn Chính, Phùng Văn Phách 169-175
XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH HÀM HIỆP ƯỚC PHƯƠNG SAI DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM PDF
Phạm Hoàng Lân 176-180
CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Ánh Dương 181-196
XÂY DỰNG CƠ SỞ SỐ LIỆU TỪ THẠCH HỌC TẠI VIỆT NAM PDF
Lưu Thị Phương Lan 187-191


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)