Return to Article Details Một phương pháp giải bài toán ổn định động của công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hạn hữu Download Download PDF