Study on biosynthesis and recovering of S-adenosyl-L-methionine (SAM) from <i>Saccharomyces</i> strains

Authors

  • Lê Thị Mai Hương
  • Phạm Đức Toàn
  • Lê Văn Trọng
  • Nguyễn Thị Hoài Trâm
  • Hoàng Đình Hòa

DOI:

https://doi.org/10.15625/1811-4989/3/1/12411

Keywords:

Saccharomyces

Abstract

Journal of Biotechnology 3(1): 105-114, 2005

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2008-02-21

How to Cite

Hương, L. T. M., Toàn P. Đức, Trọng L. V., Trâm, N. T. H., & Hòa H. Đình. (2008). Study on biosynthesis and recovering of S-adenosyl-L-methionine (SAM) from <i>Saccharomyces</i> strains. Vietnam Journal of Biotechnology, 3(1), 105–114. https://doi.org/10.15625/1811-4989/3/1/12411

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)