THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP 2021

2021-07-15

THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP 2021

 

            Năm 2021, Tạp chí Công nghệ Sinh học bước vào năm thứ 19 hình thành và phát triển. Đây cũng là năm đầu tiên của Hội đồng biên tập nhiệm kỳ IV (2021-2026).

            Tại nhiệm kỳ III (2016-2020), Hội đồng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học đã được kiện toàn, tăng từ 24 trong nhiệm kỳ trước (toàn bộ trong nước) lên đến 39 thành viên, với sự tham gia của 28 nhà khoa học trong nước, gồm 14 người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 14 người thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn trong cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên, Hội đồng biên tập có 11 nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam làm việc ở nước ngoài (2 Hoa Kỳ, 3 Đức, 1 Pháp, 1 Na Uy, 3 Nhật Bản và 1 Sri Lanka).

            Hội đồng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học, nhiệm kỳ IV (2021-2026) hiện nay có 37 thành viên, với sự tham gia 22 nhà khoa học trong nước, gồm 12 người trong và 10 người ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hội đồng biên tập đã tăng thêm số nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài lên 15 người (1 Hoa Kỳ, 2 Đức, 1 Na Uy, 1 Đan Mạch, 1 Ấn Độ, 1 Bangladesh, 1 Sri Lanka, 3 Nhật Bản, 1 Singapore, 2 Thái Lan và 1 Philippines).

            Trong 5 năm qua, Tạp chí tiếp tục có những bước tiến đáng kể, số lượng và chất lượng bài gửi đăng vào Tạp chí ngày càng tăng. Quy trình phản biện và duyệt bài tiếp tục được duy trì ổn định thành nề nếp, uy tín của Tạp chí không ngừng được nâng cao hơn trước. Từ 2016, Tạp chí đã xuất bản được mỗi năm 1 hoặc 2 số hoàn toàn, hay hầu hết các bài bằng tiếng Anh. Đây là một nỗ lực rất lớn của các tác giả, của các phản biện và Hội đồng biên tập. Tạp chí đã đăng ký chỉ số Digital Object Identifier (DOI) cho các bài từ số 1 năm 2016 đến nay, cũng như đang tiếp tục tiến hành đăng chỉ số này cho các bài của các số cũ. Qua đó, các bài đăng trên Tạp chí Công nghệ Sinh học với tên tiếng Anh là Vietnam Journal of Biotechnology dễ dàng được tra cứu trên các cơ sở dữ liệu của CrossRef, Google Scholar…Đây là một trong những tiền đề quan trọng cho việc từng bước nâng cao chất lượng cũng như tăng cường uy tín của Tạp chí đối với bạn đọc trong nước và quốc tế.   

            Trong nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng biên tập mới, Tạp chí Công nghệ Sinh học đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, phấn đấu trong năm 2021 hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nộp đơn đăng ký Asean Citation Index (ACI), đến năm 2025 đăng ký đạt chuẩn Scopus hoặc ESCI. Theo lộ trình này, năm 2021 sẽ là năm cuối cùng Tạp chí xuất bản bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, còn từ năm 2022 trở đi, Tạp chí sẽ xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là những đổi mới với nhiều thách thức, đòi hỏi phải có quyết tâm cao và nỗ lực lớn của tập thể Hội đồng biên tập, của các tác giả và sự tham gia đóng góp của cả cộng đồng khoa học quan tâm đến sự phát triển của Tạp chí Công nghệ Sinh học.                             

            Hội đồng biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các cộng tác viên, của các tác giả và bạn đọc để Tạp chí ngày càng phát triển và đạt được mục tiêu phấn đấu của mình trong 5 năm tới.

            Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG BIÊN TẬP
NÔNG VĂN HẢI