Chemical composition of essential oils of Annona squamosa L. and Annona reticulata L. from Vietnam

Tran Minh Hoi, Do Ngoc Dai, Tran Dinh Thang
Author affiliations

Authors

  • Tran Minh Hoi
  • Do Ngoc Dai
  • Tran Dinh Thang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7160/v33n3.766

Abstract

Hàm lượng tinh dầu trong lá của loài na (Annona squamosa L.) và bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam lần lượt là 0,2 và 0,3%. Bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS), 39 hợp chất được tách ra từ lá bình bát, chiếm 92,4% tổng lượng tinh dầu với các thành phần chính là -elemen (36,5%), germacren D (16,0%), -caryophyllen (5,3%), -bourbonen (4,7%) và -copaen (4,3%). Sáu mươi tám hợp chất được tách ra từ tinh dầu lá loài na, chiếm 84,4% tổng lượng tinh dầu, trong đó -caryophyllen (20,0%), camphen (11,5%), -pinen (4,3%), -humulen (3,7%), -cadinol (3,7%), -elemen (3,5%), bicyclogermacren (3,4%), cadina-1,4-dien (3,4%), -elemen (3,2%) và cyperen (3,2%).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

09-05-2012

How to Cite

Hoi, T. M., Dai, D. N., & Thang, T. D. (2012). Chemical composition of essential oils of Annona squamosa L. and Annona reticulata L. from Vietnam. Academia Journal of Biology, 33(3), 63–67. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v33n3.766

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>