Impacts of mineral resources exploitation on socio-economic development of local communities in Western districts, Nghe An province

Authors

  • Le Van Huong Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/3/7794

Abstract

Western districts, Nghe An province make up 83% total area and 37% total population of whole province. There are many mineral resources in this region such as: gold, gemstone, manganese, white stone, tin, basalt. At present, there are 161 exploitation areas and 131 mineral exploitable companies  (main kinds of minerals which have exploited are tin, white stone, gold, gemstone Although mineral exploitation activities not only have contributed more to local budget but also have given jobs for local people, they have not had positive impacts on local communities in some aspects, such as: jobs for local labour lack, local infracstructures  are downgraded, risks of poverty and injury rise, participation and speech of local people are limited. All above issues need having sensible solutions aiming at maintaining effective mineral exploitation and ensuring long-time benefits for local communities and whole country.

References

Cục Thống kê Nghệ An, 2014: Niên giám thống kê Nghệ An 2013.

Pegg, S., 2003: Poverty Reduction Or Poverty Exacerbation?: World Bank Group Supportfor Extractive Industries in Africa; a Report, Available at: http://books.google.com.vn/books?id=QZj8cQAACAAJ.

Sở Công thương Nghệ An, 2009: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2009 - 2020.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, 2012: Báo cáo kết quả kiểm tra An toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Nghệ An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An , 1994: Sổ mỏ và điểm quặng Nghệ An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, 2006: Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng và quy hoạch thăm dò, khai thác đá vôi trắng vùng Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ và Con Cuông tỉnh Nghệ An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, 2006: Báo cáo tài nguyên khoáng sản tỉnh Nghệ An.

Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An, 2012: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai tháckhoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, 2013: Báo cáo kiểm tra, thanh tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ tỉnh NA của Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An.

Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An, 2014: Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020.

UBND huyện Quỳ Hợp, 2014: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp từ năm 2011 đến năm 2013.

UBND huyện Quỳ Hợp, 2015: Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HDDND tỉnh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

UBND tỉnh Nghệ An, 2004: Đề án quy hoạch phát triển công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

UBND tỉnh Nghệ An, 2012: Quyết định số 97/2012/QĐ.UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-02-21

How to Cite

Huong, L. V. (2016). Impacts of mineral resources exploitation on socio-economic development of local communities in Western districts, Nghe An province. Vietnam Journal of Earth Sciences, 37(3), 213–221. https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/3/7794

Issue

Section

Articles