Thanks to 2013 reviewers

2014-01-16

Dear Editors and Reviewers,


Journal of Computer Science and Cybernetics relies upon the commitment, expertise and judgement of its reviewers to maintain the high quality of papers it publishes.

We gratefully acknowledge the valuable support of the following scientists who took time out of their busy schedules to submit their thoughtful and generous reviews for us between the beginning of January 2013 and end of December 2013.

 

 

Thanks to our 2013 reviewers:


Bùi Thế Hồng, Vũ Hoài Chương, Đàm Quang Hồng Hải, Đặng Văn Hưng, Đào Thanh Tĩnh, Đào Văn Hiệp, Đỗ Văn Tiến, Đoàn Văn Ban, Dương Anh Đức, Nguyễn Đức Dũng, Hoàng Xuân Huấn, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Quyết Thắng, Lê Anh Cường, Lê Hoài Bắc, Lê Hoài Quốc, Lê Hoàng Thái, Lê Thanh Hà, Lương Chi Mai, Ngô Quốc Tạo, Lý Quốc Ngọc, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Công Định, Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Hiếu Minh, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Tân Tiến, Nguyễn Tăng Cường, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Tam, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thanh Giang, Phạm Thanh Hà, Phạm Thượng Cát, Phạm Tuấn Thành, Phan Trung Huy, Thân Ngọc Hoàn, Trần Đình Khang, Trần Hoài Linh, Trần Hồng Quân, Trần Thái Sơn, Trần Văn Lăng, Phạm Minh Trí, Trịnh Nhật Tiến, Trương Công Tuấn, Từ Minh Phương, Vũ Đức Thi, Vũ Hải Quân, Vũ Như Lân, Vũ Thành Nguyên, Ngô Thành Long.


Phạm Thượng Cát

Editor-in-Chief