Vol 55, No 3 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Phản ứng aldol chọn lọc lập thể. Phần 1: Các phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ. PDF
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn 265
Thành phần hóa học cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam PDF
Phạm Thị Huyền, Đào Đức Thiện, Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung, Trần Thị Phương Thảo 281
Nghiên cứu chế tạo gốm sứ hệ silic cacbua sử dụng làm phin lọc xỉ cho kim loại nóng chảy PDF
Trần Văn Cương, Phan Thanh Xuân, Trần Văn Chinh 286
Tổng hợp một số 2-amino-6-aryl-4-(4’-hydroxy-n-metylquinolin-2’-on-3’-yl)pyrimidin PDF
Dương Ngọc Toàn, Trần Phương Anh, Nguyễn Minh Thảo 290
Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của oxit phức hợp LaFeO3 kích thước nanomet. PDF
Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm 294
Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông xi măng nhiều tro bay PDF
Đặng Thị Thanh Lê, Vương Đặng Lê Mai, Vũ Việt Cường, Hoàng Anh Tuấn 298
Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxyl-1-metyl-3-sunfoquinolin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử PDF
Lê Thị Hồng Hải, Ngô Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Ngô Tuấn Cường, Vũ Duy Thịnh 303
Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy CNT/ZnO-clay nanocompozit PDF
Phạm Gia Vũ, Tô Thị Xuân Hằng, Vũ Kế Oánh, Trịnh Anh Trúc, Thái Thu Thủy 308
Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt tính sinh học của thủy tinh 46S với độ cứng và độ bền nén PDF
Bùi Xuân Vương 313
Một số hợp chất flavonoid từ quả cây Ba soi khe núi PDF
Lê Trần Nguyên Vũ, Đỗ Thị Quỳnh, Trần Đăng Thạch, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường 318
Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách hiđro giữa gốc metyl với một số anđehit PDF
Ngô Tuấn Cường, Phan Thị Thùy, Trương Văn Nam, Phạm Thọ Hoàn, Trần Hữu Hưng, Nguyễn Thị Minh Huệ 323
Nghiên cứu sự tương tác giữa cacboplatin với guanine bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử PDF
Nguyễn Thị Thu An, Phạm Vũ Nhật 329
Loại bỏ selen trong nước bằng vật liệu zirconi cố định trên than hoạt tính Trà Bắc theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 PDF
Đào Thị Phương Thảo, Bùi Văn Dương 336
Hoạt tính gây độc tế bào và kháng vi sinh vật kiểm định của một số dẫn xuất bengamide PDF
Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Cường 342
Tổng hợp điện hóa màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L PDF
Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải, Đinh Thị Mai Thanh 348
Thành phần hóa học của cây Mussaenda pubescens (Rubiaceae) PDF
Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Phương Thảo, Lê Quý Thưởng, Trần Quốc Việt, Đồng Văn Trung 355
Đánh giá khả năng bảo vệ thép của lớp phủ polyurea đi từ aspartic este gốc 4,4′-metylenbis-(2-metylcyclohexylamin) PDF
Nguyễn Hữu Niếu, Phan Minh Trí, Nguyễn Đắc Thành, Đoàn Thị Yến Oanh 360
Thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat cây bảy lá một (Paris polyphylla var. chinensis Franchet) trồng tại Việt Nam PDF
Nguyễn Thị Duyên, Đỗ Thị Hà, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Quyết Chiến, Phạm Quốc Long 367
Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tử PDF
Phạm Văn Tiến, Phan Thị Thùy, Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Thị Minh Huệ, Ngô Tuấn Cường 372
Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với glyxin bằng phương pháp phân tích nhiệt PDF
Lê Văn Huỳnh 378
Tổng hợp chọn lọc lập thể tubuphenylalanine axit (Tup) của tubulysin PDF
Lê Văn Hải, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Lộc, Trần Văn Chiến 384
Nghiên cứu điện cực anot trơ hỗn hợp oxit kim loại cho bảo vệ catot chống ăn mòn vỏ tàu biển PDF
Phạm Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Xuân Ngọc 388


ISSN: 0866-7144