Vol 52, No 1 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Studying the interaction of PANI/EGCG in the electrochemical polymerization.
Mai Thanh Nga, Mai Tuyên, Lê Xuân Quế 1
Research of the process of the ink dry faster membrane water-in-oil emulsion, using catalytic complex [Co(Acac)]+
Lê Văn Huỳnh 8
Study on synthesis and ring opening of cis-1-tosyl-2-tosylmethyl-3-(trifluoromethyl)-aziridine
Phạm Thị Thắm, Phạm Thế Chính, Đặng Thị Tuyết Anh, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến 14
Synthesis of novel piperazinyl triazolo cyclobutane nucleoside analogues
Trần Thị Thu Thủy, Ngô Ngọc Thắng, Đinh Thị Hà, Nguyễn Quyết Chiến, Stephanie Legoupy 19
Modelling of dissolved oxygen in water affected by the sediment layer
Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Lê Quốc Hùng 24
Phương pháp đơn giản điều chế bột nano N-TiO2 có hoạt tính quang xúc tác cao dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy
Nguyễn Văn Hưng, Đặng Thị Thanh Lê 30
Flavonoid isolated from the stems of Melastoma candidum D. Don collected in Vietnam.
Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Hà, Mai Văn Cương 36
Influence of preparation methods on CuO-CeO2 mixed oxide on the oxidation of CO
Hoàng Thị Hương Huế, Đào Ngọc Nhiệm 41
Optimization of a method for the simultaneous determination of free glycerine, monoglycerides, diglycerides, triglycerides in biodiesel by GC/FID using the deviating agent BSTFA/TMCS
Lê Thị Thanh Hương, Vũ Thị Hoa 47
Nghiên cứu tổng hợp liothyronin từ L-tyrosin làm nguyên liệu sản xuất thuốc
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hân, Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Đình Luyện 53
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính phát huỳnh quang của phức chất La(III) với 1,10-phenantrolin nitrat.
Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Vượng, Trần Đức Sỹ 58
Mô hình thực nghiệm phản ứng bề mặt trong thiết bị Aerosol của quá trình tổng hợp vật liệu nano tinh thể TiO2
Cao Xuân Thắng, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá 64
Các hợp chất tritecpen glycosit khung cucurbitane phân lập từ quả mướp đắng (Momordica charantia L.) (Phần 1)
Phạm Hải Yến, Hoàng Lê Anh Tuấn, Dương Thị Dung, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm 69
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy DER 331 và nanoclay. Phần 1. Nghiên cứu chế độ phân tán nanoclay vào nhựa epoxy, ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ học của vật liệu.
Nguyễn Công Quyền, Bùi Chương, Đoàn Thị Yến Oanh 76
Nghiên cứu tổng hợp các flavone mới trên cơ sở 2,4-dihydroxyacetophenone
Nguyễn Lê Anh, Trần Khắc Vũ 81
Đặc trưng và hoạt tính xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO của các oxit CuO, CeO2 và oxit hỗn hợp CuO-CeO2
Hoàng Thị Thương Huế, Đào Ngọc Nhiệm 86
Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và triphenylphotphin oxit
Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy 91
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của honmi, ecbi với L-tryptophan
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Trọng Uyển, Trương Thị Huân 96
Nghiên cứu tính chất cơ lý và cấu trúc vật liệu compozit nhựa nên polypylen và hạt gypsum biến tính natri dodecyl sunphat
Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Trung, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Nguyễn Quang Minh 101
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành bằng dianhydrit piromelitic
Lê Xuân Hiền, Đỗ Ngọc Mai 107
Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 1. Ảnh hưởng của OELO đến tính chất cơ lý của màng và hệ số tập trung ứng suất tới hạn KIC của epoxy epikote 828
Đặng Hữu Trung, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Yến Oanh 112
Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với nguyên tử flo
Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Huệ 117
Về thành phần hóa học của rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.)
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc, Ngô Thị Thủy, Nguyễn Duy Như, Trần Văn Sung 124
Tổng hợp perovskit LaFeO3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm 130


ISSN: 0866-7144