Vol 47, No 6 (2009)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic. II – Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất và hàm lượng hệ ổn định quang đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic polyol HSU 1168 khâu mạ
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 663
Phản ứng oxi hóa phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti
Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thị Lê Hiền 668
Nghiên cứu tính chất lưu biến, độ bền oxi hóa nhiệt và độ bền dung môi của vật liệu nanocompozit PVC/DOP/khoáng sắt hữu cơ
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đõ Quang Thẩm, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Dung 674
Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (VI) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước-axeton bằng phương pháp chiết-trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
Lâm Ngọc Thụ, Lâm Ngọc Thiềm, Vi Anh Tuấn 679
Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydyl ete của nhựa o-crezolfomandehyt. I - Ảnh hưởng của tỷ lệ chất khơi mào quang cation TAS đên phản ứng khâu mạch quang hóa của hệ CG-BCDE-TAS
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh 685
Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của alpha-amyrin từ cây cùm rụm răng
Trần Văn Sung, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trịnh Thị Thủy 691
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành vật liệu rây phân tử mao quản trung bình trật tự SBA-15
Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu 698
Tổng hợp một số alpha,beta-không no đi từ 3-axetyl-7-metoxi-4-metylcumarin
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Thu Ninh, Nguyễn Ngọc Thanh 704
Tính năng lượng tự do hydrat hóa của chất tương tự axit amin bằng phương pháp động lực phân tử
Đặng Ứng Vận, Nguyễn Họa Mi 709
Các hợp chất isoflavon và dihydrophenanthren từ cây sưa Bắc Bộ (Dalbergia tonkinensis)
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Quang Hưng, Trần Minh Hợi, Trần Huy Thái, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm 716
Tổng hợp và cấu trúc dãy hidrazon chứa vòng furoxan đi từ axit isoeugenoxiaxetic
Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Đĩnh 720
Nghiên cứu chế tạo màng sinh học hydroxyapatit (HA) bằng phương pháp sol-gel trong môi trường etanol
Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Văn Sinh 725
Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay và ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay
Vũ Quốc Trung, Nghiêm Thị Thương, Phạm Văn Hoan, Dương Quang Phùng, Lê Xuân Quế 729
Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển
Nguyễn Văn Nội, Chu Thị Thu Hiền 734
Nghiên cứu khả năng tạo phức của ortho-este tetra azophenylcalix[4]aren (TEAC) với Th(IV)
Trần Quang Hiếu, Lê Văn Tán, Nguyễn Ngọc Tuấn 739
Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môIitàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.), họ Na (Annonaceae). Phần I - Các hợp chất flavonoit
Trần Thị Thanh Thủy, Trần Đức Quân, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung 745
Nghiên cứu chiết tách và làm giàu xeerri từ sa khoáng monazit
Phạm Văn Hai 749
Nghiên cứu sự phân hủy in vitro của polylactit
Mai Văn Tiến, Phạm Thế Trinh 753
Phân lập 3 hợp chất lignan từ lá cây đề (Ficus religiosa L.)
Hoàng Thanh Hương, Trần Hồng Quang, Cầm Thị Ính, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Joelie Quetin-Leclercq, Yvan Vander Heyden 758
Phương pháp hòa tách thu hồi triệt để niken trong bã thải công nghiệp mạ điện niken
Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Đỗ Thị Duyên, Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Thị Kim Chi 763
Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng sericit đến tính chất và quá trình chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên
Ngô Kế Thế 769
Polylactic và blend của polylactci với polyetylen tỷ trọng thấp
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương 774
The interaction of BH2NH2 with HNZ (Z: O, S) in the gas phase: Theoretical study of the blue shift of N-H...H-B dihydrogen bonds and the red shift of N-H...O and N-H...S hydrogen bonds
Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue 779
Development of new cross intermolecular pair potential ab initio and prediction of cross second virial coefficients for dimer H2O-CH4
Pham Van Tat 786
Tin Hội nghị
Đoàn Thị Yến Oanh i


ISSN: 0866-7144