Return to Article Details Về ảnh hưởng đàn hồi của cọc đến dao động cọc Download Download PDF