Return to Article Details Về một phương pháp xây dựng hàm Liapunov Download Download PDF