Return to Article Details Ảnh hưởng tính chịu nén của nền lên dao động uốn của cột tháp nước Download Download PDF