Return to Article Details Về một cách tham số hóa lớp biên tà áp dừng của khí quyển Download Download PDF