Return to Article Details Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt Download Download PDF