Return to Article Details Tính không gian kết cấu mỏng có gờ bằng phương pháp phần tử hữu hạn Download Download PDF