Return to Article Details Dao động tham số - cưỡng bức của đầm đàn hồi chịu tải trọng ngẫu nhiên ở chế độ không dừng Download Download PDF