Return to Article Details Tính toán bằng số dao động uốn tuần hoàn của thanh truyền trong cơ cấu bốn khâu Download Download PDF