Return to Article Details Một phương pháp kiểm tra sự ổn định của các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn Download Download PDF