Return to Article Details Tính toán bằng phương pháp số lực thủy động tác dụng lên một phần tử cầu chuyển động tịnh tiến Download Download PDF