Return to Article Details Một số flavonoid và dẫn xuất bergenin phân lập từ lá cây cơm nguội đảo Ardisia insularis Download Download PDF