Return to Article Details Bản đồ biến thiên thế kỷ của trường địa từ lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 1991-1997 Download Download PDF