Return to Article Details Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều Download Download PDF