Vol 48, No 4 (2010)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Nghiên cứu phân lập thành phần và hoạt tính của các cucuminoit trích từ củ nghệ vàng (Curcuma longa L.).
Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Xuân Tiến, Nguyễn Thị Mạc Phượng, Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Sung, Phan Thanh Sơn Nam
Nghiên cứu tổng hợp CoFe2O4 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan
Hoạt tính diệt khuẩn của nano bạc và nanocompozit Ag/Al2O3 được kết tủa điện hóa.
Nguyễn Công Phúc, Nguyễn Đức Hùng
Nghiên cứu phản ứng chuyển este dầu dừa và etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp biodiezel.
Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Hồ Thị Như Thương, Nguyễn Đình Lâm
Synthesis and structure of some α,β-unsaturated ketones from (4'-methyl-α-pyrono)[5',6'-g](3-acetyl-4-methylcoumarin).
Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Minh Hảo, Nguyễn Thị Thanh Phong
Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo một số 4,5-đinitro pyrazol chứa dị vòng O, S.
Nguyễn Đình Triệu, Vũ Văn Hà
Study of particle size on the electrochemical activity of LaNi5 based negative electrodes.
Uông Văn Vỹ, Nguyễn Thị Hồng, Lê Xuân Quế
Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng oxi-đêhiđro hóa propan trên xúc tác V2O5(001) bằng phương pháp phiến hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả.
Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Minh Thọ, Trần Thành Huế
Tổng hợp perovskit La0,9Ce0,1Cr0,5Mn0,5O3 ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp đốt cháy gel.
Lưu Minh Đại, Nguyễn Xuân Dũng
Đánh giá tốc độ phản ứng oxi hóa amoni trong kỹ thuật màng sinh học tầng chuyển động.
Lê Văn Cát, Nguyễn Thị Thu Trang
Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của vỏ khoai lang trên mỡ lợn.
Nguyễn Đắc Vinh, Hoàng Văn Hà, Hán Thị Phương Nga, Vũ Thị Quyên, Trần Thu Hương
Nghiên cứu chế tạo vi sợi xenlulo từ sợi luồng ứng dụng làm vật liệu ép.
Nguyễn Châu Giang, Tạ Thị Phương Hoà, Nguyễn Huy Tùng
Actinomycin X2, chất kháng sinh được phân lập từ quá trình lên men sinh tổng hợp Streptomyces microflavus.
Cao Văn Thu, Bùi Việt Hà, Phan Văn Kiệm
Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh. I - Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-zeolit từ cao lanh đã xử lý axit.
Tạ Ngọc Đôn, Hà Thị Lan Anh, Trịnh Xuân Bái, Tô Vũ, Lê Văn Dương
Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần I - Nghiên cứu chế độ đóng rắn và tính chất hệ DER-331/MTHPA.
Bùi Chương, Trần Như Thọ, Lê Hoài Anh, Vũ Đình Khiêm, Đinh Thị Liên
Nghiên cứu cơ chế sự tạo thành sản phẩm hydro, etylen và etylen oxit trong phản ứng gốc metylidin với metanol.
Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Huệ, Dương Tuấn Quang
Nghiên cứu thành phần chất màu anthocyanin chiết từ quả dâu tằm Quảng Nam.
Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc
Ảnh hưởng của cấu trúc hình học đến đặc trưng volt-ampe của các vi điện cực vàng tự chế tạo.
Phan Thị Ngọc Mai, Mai Thị Thu Hà
Verbeniaside A, một sesquitecpen glycosit mới từ cây cỏ roi ngựa (Verbena officinalis L.).
Lành Thị Ngọc, Trần Hồng Hạnh, Châu Văn Minh, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Xuân Cường, Phạm Quốc Long, Nguyễn Tiến Đạt, Ninh Khắc Bản, Vũ Hương Giang, Phan Văn Kiệm
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.). I. Các hợp chất triterpen khung lupan.
Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung
Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của một số hỗn hợp ức chế thân thiện với môi trường trong màng sơn hữu cơ.
Đào Quang Liêm, Nguyễn Văn Tam, Bùi Quang Tuấn, Lai Thị Hoan, Phạm Tiến Lâm, Khuất Quang Sơn
Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử về tương tác giữa SiHF3 và *C2H, *CH3, NH3, Cl-, Br-.
Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phi Hùng, Trần Thành Huế
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) từ dung dịch nước bằng than bùn Thừa Thiên - Huế.
Hoàng Trọng Sĩ, Đinh Quang Hiếu
Thông báo ngắn: Nghiên cứu biến tính vật liệu hỗn hợp nhựa-gỗ và nhựa-bột cao su bằng bức xạ gamma.
Lương Đình Hoà, Đinh Tấn Thành, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến


ISSN: 0866-7144