Vol 48, No 2 (2010)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Deprotonation of safrole in the coordination entity of platinum (II).
Trần Thị Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hữu Đĩnh
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu rây phân tử mao quản trung bình SBA-16 từ nguồn silic điều chế từ vỏ trấu.
Hồ Sỹ Thắng, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hoà, Nguyễn Hữu Phú
Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ chứa polyme dẫn điện trên nền thép phủ hợp kim nhôm kẽm.
Nguyễn Thị Lê Hiền, Nguyễn Thu Phương, Lê Thu Quý, Trịnh Anh Trúc
Nghiên cứu sử dụng cây cỏ lác (Cyperus procerus) làm vật liệu hấp phụ Pb(II) trong nước.
Trần Lệ Minh, Huỳnh Trung Hải, Mikiya Tanaka
Synthesis of some α,β-unsaturated ketones from 3-acetyl-4-hydroxy-N-methyl quinonlin-2-one.
Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Minh Thư, Trần Văn Sơn
Nghiên cứu quá trình hấp phụ chất màu xanh metylen bằng diatomit Phú Yên: Động học, đẳng nhiệt hấp phụ và nhiệt động học.
Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hà, Trần Vĩnh Thiện
Thu hồi đồng từ bản mạch in (PCBs) chất thải điện tử bằng cách hòa tách và điện phân.
Hà Vĩnh Hưng, Cao Xuân Mai, Huỳnh Trung Hải, Trần Đắc Chí, Jae-chun Lee, Jinki Jeong, Jamin Yoo
Phương pháp biến đổi Laplace trong các tính toán động học phản ứng đồng phân hóa etyl isoxyanit.
Trần Vĩnh Quý, Lê Đức Liêm, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Thị Nga
Nghiên cứu chế tạo màng niken hydroxit trên điện cực vàng bằng phương pháp điện hóa.
Trịnh Xuân Sén, Trương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Hà
Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin béo)platin(II).
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Cao Văn Xưởng
Khảo sát cơ chế ức chế ăn mòn của một số amit của axit béo tổng hợp n-parafin dầu mỏ Việt Nam.
Đinh Văn Kha, Lục Văn Thụ, Lê Xuân Quế
Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41 biến tính làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa benzyl ancol.
Trương Đình Đức, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Văn Bằng
Nghiên cứu chiết xuất phytosterol từ phụ thải công nghiệp dầu đậu tương.
Lưu Đức Huy, Nguyễn Thị Diệp, Savinova T. S., Lukasev N. V., Beletskaya I. P.
Tổng hợp perovskit La0,8Ce0,2 MnO3 ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp đốt cháy gel PVA.
Lưu Minh Đại, Nguyễn Xuân Dũng
Các hợp chất flavonoit và lignan từ cây chó đẻ thân xanh Phyllanthus amarus.
Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thái, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
Ảnh hưởng tỷ lệ cấu tử tới cấu trúc, tính chất của blend trên cơ sở cao su nitril butadien và cao su clopren.
Trần Kim Liên, Lươnng Như Hải, Đỗ Quang Minh, Đỗ Quang Kháng
Nghiên cứu chế tạo sơn nước trên cơ sở nhựa epoxy biến tính bằng dầu vỏ hạt điều.
Huỳnh Thị Cúc
Chiết tách axit (-)-hyđroxy xitric từ vỏ quả bứa bằng vi sóng.
Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường, Nguyễn Thưởng, Huỳnh Sang
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozon để xử lý cao su phế thải thành dạng bột.
Đỗ Ngọc Tuyên, Ngô Kế Thế, Lương Như Hải, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Quang Khải, Đỗ Quang Kháng
Nghiên cứu thành phần hóa học của cây mộc ký ngũ hùng (Dendrophtoe pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthaceae) ký sinh trên cây na Annona squamosa.
Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Chu Đình Kính, Mai Anh Hùng
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo xốp, chất xúc tác và phụ gia đến khả năng cách âm và chống cháy của xốp PU.
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nghiên cứu tác dụng xúc tác của phức paladium cố định trên chất mang nano từ tính (CoFe2O4) trong phản ứng ghép đôi HECK.
Phan Thanh Sơn Nam, Nguyễn Thị Thuỵ Hương


ISSN: 0866-7144