Vol 46, No 4 (2008)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Dùng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để xác định độ axit, phân bố nhôm trong vật liệu ZSM-5 và ZSM-5/MCM-41
Lê Thị Hoài Nam và cộng sự 397
Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ metylthymol xanh (MTX)-Ti(IV)-HX (HX: axit tactric) (H2Tar) (axit xitric)(H3Cit) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích
Hồ Viết Quý và cộng sự 401
Nghiên cứu khâu mạch quang hóa của hệ khâu mạch quang trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu trẩu. Phần III.
Lê Xuân Hiền và cộng sự 406
Tổng hợp và nghiên cứu xúc tác Cu/SBA-15 trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn LPG
Trần Văn Nhân và cộng sự 411
Nghiên cứu điều chế D--phenylgycin làm nguyên liệu cho việc bán tổng hợp một số thuốc kháng sinh nhóm -lactam
Phan Đình Châu và cộng sự 416
Tổng hợp thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của europi (III) với L-tryptophan
Nguyễn Trọng Uyển và cộng sự 421
Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân huỷ phenol với ánh sáng UV-VIS
Phạm Phát Tân và cộng sự 426
Ảnh hưởng của chất mang đến tính chất của xúc tác NiO trong phản ứng oxi-đehiđo hóa n-butan trong môi trường có CO2
Lưu Cẩm Lộc và cộng sự 432
Tổng hợp các dẫn xuất halogeno-indan mới
Phạm Khánh Phong Lan và cộng sự 440
Nghiên cứu khả năng xúc tác quang hóa khử màu metyl da cam của Cu2O kích thước nanomet
Triệu Thị Nguyệt và cộng sự 445
Tổng hợp Mn2O3 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel ở nhiệt độ thấp
Lưu Minh Đại và cộng sự 451
Phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất tritecpen từ cây xạ đen
Trần Văn Sung và cộng sự 456
Ảnh hưởng của ion đối pha tạp đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy chứa polypyrol dẫn điện
Nguyễn Thị Lê Hiền và cộng sự 462
Nghiên cứu chuyển hóa một số xeton -không no đi từ 2-hiđroxi-4-metoxiaxetophenon
Nguyễn Minh Thảo và cộng sự 470
Điều chế nano -MnO2 theo phương pháp phản ứng pha rắn giữa KMnO4 và Mn(CH3COO)2.4H2O có mặt NaCl làm chất phân tán
Bùi Trung và cộng sự 475
Nghiên cứu sự tạo phức của lantan với L-methionin.
Nguyễn Trọng Uyển và cộng sự 481
Nghiên cứu sự tạo phức và hoạt tính xúc tác của phức Co(II) với axit Citric (H4L) trong hệ: H2O-Co(II)–axit xitric (H4L)–Indigocarmin (IND)–H2O
Nguyễn Văn Dưỡng và cộng sự 487
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa. Phần 1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch tới hiệu ứng tổng trở khổng lồ
Trần Vĩnh Diệu và cộng sự 493
Synthesis some imines and azo compounds derived from 4-(2-amino-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylfuroxan
Nguyễn Hữu Đĩnh và cộng sự 498
Antifungal constituents from the stems of Dracaena cambodiana
Phan Van Kiem et al 503
Modified Binh Thuan bentonite as an efficient and recyclable catalyst fro the suzuki reaction between iodobenzene and phenylboronic acid
Phan Thanh Son Nam et al 509
Triterpene from the roots of Codonopsis pilosula.
Tran Van Sung et al 515
Chemical constituents of the leaves of Alnus nepalensis D. Don. (Betulaceae)
Phan Tong Son et al 521
Preparation of composite wire FexNi100-x/Cu with Magnetoimpedance (MI) effect. Part II. Relation between composition, structure, magnetic properties and MI effect
Mai Thanh Tung et al 526


ISSN: 0866-7144