Vol 33, No 3 (2011)

Special Issue

Table of Contents

Articles

ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM PDF
Trần Tuấn Anh, GASKOV I.V., Trần Trọng Hòa, NEVOLKO P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, Phạm Ngọc Cẩn 393-408
SINH KHOÁNG PERMI - TRIAS MIỀN BẮC VIỆT NAM PDF
Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, BORISENKO A.S, IZOKH A.E 409-422
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ PDF
Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Hoàng Thị Việt Hằng, Vũ Thị Thương, Vũ Hoàng Ly 423-435
VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC PDF
Doãn Đình Lâm 436-442
KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN PDF
Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo 443-456
TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG PDF
Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Ngọc Đang 457-464
TỐC ĐỘ CHUYỂN DỊCH KIẾN TẠO GIAI ĐOẠN PLEISTOCEN GIỮA - MUỘN DỌC ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG KHU VỰC LÀO CAI - VIỆT TRÌ PDF
Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng 465-473
XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007) PDF
Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Ngô Văn Liêm 474-479
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN PDF
Trần Văn Tư, Đào Minh Đức, Trần Linh Lan 480-492
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỤT LÚN ĐẤT Ở HÀ TRUNG - HẬU LỘC TỈNH THANH HOÁ PDF
Nguyễn Đăng Túc, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Huy Thịnh 493-500
MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHÂN CẤP NGUY CƠ TRƯỢT ĐẤT ÁP DỤNG CHO THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN-TỈNH HÀ GIANG PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành, Lê Thành Công 501-508
CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG PDF
Bùi Văn Thơm 509-517
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM PDF
Phạm Văn Hùng 518-525
DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999 PDF
Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Đặng Đình Đoan 526-537
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỎ TRÁI ĐẤT BẰNG TÀI LIỆU SÓNG KHÚC XẠ CỦA HAI TUYẾN ĐỊA CHẤN DÒ SÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM PDF
Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang 538-548
KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH PDF
Đoàn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Canh 549-553
XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊNG CỦA MỘT SỐ ĐỨT GÃY CHÍNH LÃNH THỔ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH CỰC ĐẠI GRADIENT NGANG TRỌNG LỰC PDF
Lại Hợp Phòng, Đinh Văn Toàn, Trần Anh Vũ 554-560
MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KARST TRONG VÙNG TAI BIẾN SỤT ĐẤT Ở HUYỆN THANH BA - PHÚ THỌ PDF
Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng, Dương Thị Ninh, Đặng Ngọc Thùy 561-566
ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT ẢNH HƯỞNG BỞI TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC PHÍA TÂY NỘI THÀNH HÀ NỘI PDF
Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ 567-572
XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ THẤM, XÓI LỞ VAI CÔNG TRÌNH CỐNG THỦY LỢI BẰNG KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NÔNG PDF
Trần Cánh, Trịnh Việt Bắc, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ 573-581
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ THẤP DÙNG THIẾT BỊ ERA TRONG NGHIÊN CỨU DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG PDF
Dương Thị Ninh, Mail Thị Lụa, Đặng Ngọc Thùy, Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng 582-590
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ZN(II) DẠNG CỘT CỦA HẠT VẬT LIỆU BVNQ CHẾ TẠO TỪ ĐUÔI THẢI QUẶNG BAUXIT BẢO LỘC PDF
Doãn Đình Hùng, Nguyễn Trung Minh 591-598
NGUYÊN LIỆU KHOÁNG HOẠT TÍNH TỪ MỘT SỐ ĐÁ PHUN TRÀO AXÍT VÀ TRUNG TÍNH Ở VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CHÚNG PDF
Nguyễn Ánh Dương 599-605


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)