Vol 33, No 4 (2011)

Table of Contents

Articles

XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG
Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hồng Lân, Phùng Văn Phách, Dư Văn Toán, Bùi Việt Dũng, DANIEL UNVERRICHT 607-615
PHÂN BỐ TỔNG CARBON HỮU CƠ (TOC), TỔNG NITƠ (TN), TỶ SỐ TOC/TN VÀ GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CARBON (δ13C) CỦA VẬT CHẤT HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH
Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ 616-624
ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT QUẶNG TALC MỎ THU NGẠC, TỈNH PHÚ THỌ
Đào Duy Anh, Hoàng Thị Minh Thảo 625-634
XÁC ĐỊNH BIẾN LOẠI CỦA FELDSPAR TRONG PEGMATIT GRANIT MINH TIẾN, LỤC YÊN
Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung 635-641
ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG
Nguyễn Văn Nam 642-651
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐỊA MẠO PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ KHAI THÁC NHANH VÀNG SA KHOÁNG KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG SEKAMAN - CHDCND LÀO
Phạm Việt Hà, Ngô Văn Liêm, Bùi Thị Lê Hoàn 652-660
MÔ HÌNH ĐỊA MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MỎ KHOÁNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG DO KHAI THÁC MỎ
Nguyễn Văn Phổ, Phạm Tích Xuân 661-668
HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ THUỶ ĐỊA HOÁ
Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Vũ Cao Minh 669-673
MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH
Trần Thành Lê, Phạm Quý Nhân, Vũ Thanh Tâm 674-680
BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN CỦA NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM
Trần Thị Lan, Lê Huy Minh 681-689
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
Nguyễn Ánh Dương, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công 690-694
CÁC THAM SỐ HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI SỐ DƯ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỤC BỘ VÀ ĐỘ CAO GEOID THEO MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008 TRÊN VÙNG TÂY NGUYÊN
Đặng Nam Chinh, Nguyễn Duy Đô 695-701
Tổng mục lục năm 2011
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)