Vol 35, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

TRƯỜNG ỨNG SUẤT VÀ CÁC CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI TRONG VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM PDF
Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp 1-9
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TỐC ĐỘ TÍCH TỤ TRẦM TÍCH PHẦN CHÂN CHÂU THỔ MÊ KÔNG VÀ THỀM KẾ CẬN PDF
Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Trung Minh, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Quang Long 10-18
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỌNG SỐ BẰNG CHỨNG TRONG TÌM KIẾM QUẶNG WOLFRAM VÙNG PLEIMEO, TỈNH KON TUM PDF
Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng 19-28
DỰ BÁO BIẾN DẠNG MẶT ĐẤT KHU VỰC HÀ ĐÔNG DO ĐÔ THỊ HÓA VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM PDF
Trần Văn Tư, Hà Ngọc Anh, Đào Minh Đức, Nguyễn Mạnh Tùng 29-35
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU QUAN TRẮC ĐỘNG ĐẤT NHỎ BẰNG MẠNG MÁY ĐỊA PHƯƠNG GURALP-6TD BỐ TRÍ TẠI VÙNG THANH HOÁ PDF
Đinh Văn Toàn, Chau -Huei Chen, Strong Wen, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang, Dương Thi Ninh 36-46
XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ MẬT ĐỘ TRONG ĐÁ MÓNG THEO MÔ HÌNH GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC TRỌNG LỰC 3D PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Kim Dũng 47-52
VỀ ĐỘ LỚN CỦA ĐỘNG ĐẤT CỰC ĐẠI TRÊN ĐỚI ĐỨT GÃY MƯỜNG LA - BẮC YÊN PDF
Bùi Văn Duẩn, Nguyễn Công Thăng, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Đình Nguyên 53-59
SO SÁNH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS VÀ GLONASS PDF
Vy Quốc Hải 60-65
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CỦA THIÊN TAI (LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN) Ở TỈNH QUẢNG NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PDF
Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn 66-74
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN XÁC ĐỊNH CÂN BẰNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CÁI PHAN RANG PDF
Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Lan, Bùi Hồng Hà 75-80
Ô NHIỄM MANGAN TRONG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG PLEISTOCEN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PDF
Nguyễn Việt Kỳ, Lê Thị Tuyết Vân 81-87
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI TIẾT HÓA THỐNG KÊ VÀ “MÁY” TẠO THỜI TIẾT LARS-WG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẠI LƯỢNG MƯA CỰC TRỊ THEO CÁC KỊCH BẢN KHÍ HẬU CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN HUYỆN GIO LINH TỈNH QUẢNG TRỊ PDF
Vũ Thanh Tâm, Okke Batelaan, Trần Thành Lê 88-96


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)