Vol 32, No 4 (2010)

Table of Contents

Articles

Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam PDF
Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn 289-298
Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn PDF
Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Trần` Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunsho Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu 299-307
Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát PDF
Đào Duy Anh 308-317
Một số vấn đề về thành phần và đặc điểm Sericit PDF
Hoàng Thị minh Thảo, Nguyễn Văn Hạnh, Đào Duy Anh, Nguyễn Thanh Lan 318-325
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn PDF
Ngô Đức Chân, Nguyễn Việt Kỳ 326-334
Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thu Cúc 235-242
Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực PDF
Vy Quốc Hải 343-347
Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam PDF
Phạm Văn Hùng 348-356
Kết quả nghiên cứu xói lở bờ Sông Hồng khu vực Thành phố Lào Cai PDF
Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng 357-364
Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh PDF
Nguyễn Tiến Hải, Bùi Phong An 365-373
Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên PDF
Nguyễn Đình Kỳ 374-381
Tổng mục lục năm 2010 PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 382-384


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)