Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 18, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Nguyen Dac Ve, Tran Duc Thanh, Tran Dinh Lan, Bui Van Vuong, Nguyen Thi Minh Huyen
PDF
113-123
Tran Van Binh, Nguyen Dinh Dan, Bui Hong Long, Pham Ba Trung, Tran Minh Cuong, Nguyen Huu Hai
PDF
124-133
Nguyen Van Dan, Bui Xuan Thong, Nguyen Thi Khanh Hoa
PDF
134-140
Vu Cong Huu, Le Xuan Hoan
PDF
141-149
Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long, Hua Thai Tuyen, Phan Kim Hoang, Thai Minh Quang
PDF
150-160
Tran Thi Phuong Thao, Nguyen Van Long
PDF
161-165
Le Thi Thu Thao, Vo Van Quang, Nguyen Phi Uy Vu
PDF
166-177
Dang Thi Phuong Ly, Pham Minh Quan, Trinh Thi Thu Huong, Valeria P. Grigorchuk, Pham Quoc Long, Luu Van Huyen, Andrey B. Imbs
PDF
178-186
Le Ho Khanh Hy, Nguyen Kim Hanh, Pham Xuan Ky, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Nguyen Phuong Anh
PDF
187-196
Pham Thi Mien, Nguyen Ngoc Thang, Nguyen Kim Hanh
PDF
197-204
Nguyen Tho, Dang Nguyen Nha Khanh
PDF
205-213
Ho Son Lam, Huynh Minh Sang
PDF
214-221
Duong Thanh Nghi
PDF
222-229