Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 17, No 3 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Duong Thi Thanh Xuyen, Nguyen Van Tuan, Tran Nghi, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Thi Tuyen
PDF
233-241
Phi Truong Thanh, Duong Quoc Hung, Nguyen Van Diep, Le Dinh Nam
PDF
242-251
Dao Dinh Cham, Nguyen Quang Minh, Nguyen Thai Son, Dao Thi Thao
PDF
252-262
Le Dinh Mau, Nguyen Chi Cong, Nguyen Van Tuan
PDF
263-270
Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Huan, Tran Quang Tien
PDF
271-278
Nguyen Hong Lan, Bui Duc Toan
PDF
279-291
Do Thi Thu Huong, Nguyen Dinh Hoe, Tran Dinh Lan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dac Ve
PDF
292-300
Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Le Van Hoc, Trinh Nguyen Tinh, Le Anh Thang, Nguyen Van Ha, Hoang Van Tuan, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy
PDF
301-311
Nguyen Hao Quang, Pham Khanh Ngoc, Jun Sasaki
PDF
312-319
Do Manh Hao, Dao Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Thanh Nga, Nguyen Tien Dat, Le Xuan Sinh, Tran Dinh Lan
PDF
320-330
Nguyen Huu Truong
PDF
331-343
Nguyen Huu Truong
PDF
344-352