Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 18, No 4 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tran Anh Tuan, Le Dinh Nam, Nguyen Thi Anh Nguyet, Pham Viet Hong, Nguyen Thi Ai Ngan, Vu Le Phuong
PDF
339-349
Tran Xuan Dung, Vo Luong Hong Phuoc
PDF
350-357
Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Huan, Tran Quang Tien
PDF
358-367
Nguyen Dinh Thai, Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Hong, Tran Thi Dung
PDF
368-377
Nguyen Van Cu, Nguyen Van Muon, Nguyen Quoc Cuong, Bui Thi Thanh Huong, Tran Thi Ngoc Anh
PDF
378-383
Hai Nguyen Tien, Dang Vu Hai, Phuc La The, Ha Nguyen Thai
PDF
384-392
Nguyen Kim Dung, Do Duc Thanh, Hoang Van Vuong, Duong Thi Hoai Thu
PDF
393-405
Hoang Kim Chi, Tran Thi Hong Ha, Le Huu Cuong, Tran Thi Nhu Hang, Nguyen Dinh Tuan, Le Thi Hong Nhung, Le Mai Huong
PDF
406-412
Ninh Cong Toan, Ngo Van He
PDF
413-421
Truong Nguyen Huu
PDF
422-432
Nguyen Xuan Tong, Tran Thi Thu Huong, Mai Huong, Duong Thi Thuy
PDF
433-442
Nguyen Manh Linh, Pham The Thu, Nguyen Van Quan, Pham Van Chien, Dao Huong Ly, Dinh Van Nhan, Dam Thi Len
PDF
443-451
Phung Thi Xuan Binh, Le Nhu Da, Le Thi Phuong Quynh, Hoang Thi Thu Ha, Duong Thi Thuy, Le Thi My Hanh
PDF
452-459
Tran Tuan Dung, R. G. Kulinich, Ngo Thi Bich Tram, Nguyen Quang Minh, Nguyen Ba Dai, Tran Tuan Duong, Nguyen Thai Son
PDF
460-474
Nguyen Ba Thuy
PDF
475-483
Nguyen Van Pho
PDF
484-487