Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 18, No 1 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Nguyen Thanh Co, Dinh Van Manh
PDF
1-9
Vu Duy Vinh, Tran Dinh Lan
PDF
10-26
Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung, Nguyen Van Dung
PDF
27-38
Nguyen Ngoc
PDF
39-51
Vu Viet Ha
PDF
52-59
Ho Son Lam, Phan Thi Ngoc
PDF
60-69
Vu Van Tac, Doan Nhu Hai
PDF
70-78
Tran Van Chung, Nguyen Huu Huan, Bui Hong Long, Nguyen Truong Thanh Hoi, Phan Thanh Bac
PDF
79-87
Phan Minh Thụ, Ton Nu My Nga
PDF
88-95
Vo Tran Tuan Linh, Le Trong Dung, Pham Hong Ngoc, Le Hung Phu, Pham Huu Tam, Nguyen Hong Thu, Le Thi Vinh
PDF
96-104
Pham Huu Tam
PDF
105-112