Vietnam Journal of Marine Science and Technology

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 2 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Uong Dinh Khanh, Le Duc An, Bui Quang Dung
PDF
179-189
Duong Quoc Hung, Renat Shakirov, Iosif Iugai, Nguyen Van Diep, Le Duc Anh, Mai Duc Dong, Bui Van Nam, Yury Telegin
PDF
191-198
Vu Duy Vinh, Nguyen Minh Hai, Tran Dinh Lan
PDF
199-213
Tran Van Chung, Bui Hong Long, Pham Sy Hoan, Nguyen Van Tuan
PDF
215-220
Nguyen Tien Thanh, Vo Luong Hong Phuoc
PDF
221-231
Le Duc Cuong, Nguyen Van Thao
PDF
233-241
Bui Hong Long, Nguyen Chi Cong, Tran Van Binh
PDF
243-253
Dao Minh Dong, Tran Van Huong, Luong Huu Toan
PDF
255-261
Phan Duc Ngai, Cao Thi Huyen Nhung
PDF
263-269
Pham Thi Mien, Nguyen Kim Hanh, Nguyen Minh Hieu, Phan Minh Thu, Hoang Trung Du, Vo Hai Thi, Nguyen Trinh Duc Hieu, Le Tran Dung, Nguyen Huu Huan
PDF
271-283
Dang Thi Phuong Ly, Nguyen Thi Nga, Dang Thi Minh Tuyet, Pham Minh Quan, Andrey Imbs Borisovich
PDF
285-291
Luu Ngoc Thien, Nguyen Cong Thanh
PDF
293-301
Trinh Hoai Thu, Tran Thi Thuy Huong, Dang Tran Trung
PDF
303-311