Vol. 7 No. 1 (1985)

Published: 30-03-1985

Research Article

 • Phương pháp trung bình hóa của N.N.BÔ-GÔ-LIU-BÔP trong các bài toán cơ học phi tuyến
  A. Mi-trô-pôn-xki
  2-4

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10377
 • Dao động tham số - cưỡng bức của đầm đàn hồi chịu tải trọng ngẫu nhiên ở chế độ không dừng
  Nguyen Xuan Hung, Nguyen Tien Khiem
  5-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10378
 • Elasto - plastic analysis of anisotropic hardening materials by finite element method
  Tran Duong Hien
  8-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10379
 • A two-dimensional problem of filtration theory
  Dao Minh Ngoc
  14-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10380
 • Rigid plastic plates at large deformations
  Vu Van The
  20-23

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10381
 • Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn nén được có biến dạng ban đầu thuần nhất
  Pham Chi Vinh
  26-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10382