Vol. 3 No. 4 (1981)

Published: 30-12-1981

Research Article

 • The extraction of dissolved matter from porous materials
  Trương Minh Chanh
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10488
 • Dao động ngẫu nhiên trong hệ cấp ba dưới kích động ngẫu nhiên ồn trắng
  Kieu The Duc, Nguyen Dong Anh
  6-11

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10489
 • Tính ứng suất phẳng trong tấm có gờ
  Vu Manh Lang
  12-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10490
 • Influence of air and sea baroclinic effects on the structure of the boundary layers
  Le Ngoc Ly
  20-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10491
 • Phương pháp chuyển tiếp trên hệ tấm có sườn
  Bui Duc Tan
  26-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10492