Vol. 10 No. 4 (1988)

Published: 30-12-1988

Research Article

 • On the motion of heated fluid in a magnetic field
  Ta Ngoc Cau
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10333
 • Stationary solution of heat-mass transfer problem in porous media with volumetrical heat source
  Duong Ngoc Hai
  10-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10334
 • Các công thức xác định đặc tính hình - động học ăn khớp bánh răng côn xoắn
  Pham Van Lap, Pham Van Bac
  21-31

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10335