Vol. 10 No. 3 (1988)

Published: 30-09-1988

Research Article

 • On a method for solving the reliability problem of the mechanical system
  Nguyen Van Pho
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10328
 • On bound for displacements of dynamically loaded rigid plastic beam I.
  Vu Van The
  7-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10329
 • Impact of a rigid body against a finite elastic bar set on a rigid foundation
  Nguyen Dang To
  13-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10330
 • Instability of the interface of viscous fluids moving in a channel part I. A linear problem
  Tran Van Tran, Nguyen Trung Ha
  20-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10331
 • Xác định tích phân J bằng phương pháp thực nghiệm để đánh giá khả năng nứt gãy của vật liệu và kết cấu
  Tran Huu Vinh
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10332