Vol. 10 No. 1 (1988)

Published: 30-03-1988

Research Article

 • Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp
  Dao Van Dung
  8-16

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10319
 • Về một cách ghép bộ tắt chấn động lực cho hệ tự chấn
  Nguyen Van Dao
  17-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10320
 • Lower bound analysis of rigid – plastic cylindrical. Shells subjected to large deflections loading impulsively
  Tran Ba Tinh
  20-27

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10321
 • Impact of a rigid body against a half-infinite elastic bar
  Nguyen Dang To
  28-33

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10322