Vol. 11 No. 2 (1989)

Published: 30-06-1989

Research Article

 • On the steady of heated micro polar fluid
  Ta Ngoc Cau
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10296
 • On the stability of conical shells in the theory of elastic-plastic deformation processes
  Dao Van Dung
  10-16

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10297
 • Bài toán lắc của vật thể nổi trên sóng điều hòa
  Hoang Xuan Hung
  17-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10298
 • Dao động ngẫu nhiên của hệ cấp ba dưới kích động ''ồn màu''
  Le Vinh Tho, Tran Kim Chi
  25-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10299