Vol. 12 No. 2 (1990)

Published: 30-06-1990

Research Article

 • Oscillations in the first order non-linear systems with delay. I. Autonomous systems
  Nguyen Dong Anh, Nguyen Tien Khiem
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10277
 • A mathematical investigation of equations describing the sediment transport
  Dang Huu Chung
  6-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10278
 • The instability of a flow in an inclined alluvial channel
  Pham Hung
  13-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10279
 • Một số bài toán xác định dạng vỏ tròn xoay không chịu uốn
  Ngo Huong Nhu
  19-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10280
 • Mất ổn định và rẽ nhánh nhiệm của bài toán phi tuyến thanh thẳng chịu nén đúng tâm
  Do Quoc Quang
  25-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10281